استوک فوتیج


دانلود فوتیج تکسچر نوار کثیف فیلم Dirty Film

دانلود فوتیج  تکسچر نوار کثیف فیلم Dirty Film
Dirty Film Strip Texture Motion Background
فوتیج موشن گراند تکسچر نوار کثیف فیلم

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلمAE Template

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلمAE Template

AE Template: Particle Lower Third After Effects Template
فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم (ذرات Lower Third بعد از اثر الگو )

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم Lower Third 7

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم Lower Third 7

Graphic Lower Third 7 - Silver Stock Video Footage
فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم طرح گرافیکی

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم اربیتال های شناور Floating Orbs

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم اربیتال های شناور Floating Orbs

Floating Orbs Blue Lower Third Stock Video Footage
فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم اربیتال های شناور آبی

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم کره ی چرحان Spinning Globe

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم کره ی چرحان Spinning Globe

Spinning Globe and Flares Lower Third Stock Video Footage
فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم کره ی چرخان و شعله

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم به رنگ قرمز

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن فیلم به رنگ قرمز

News Lower Third 2 - Red Stock Video Footage
دانلود استوک فوتیج مخصوص زیر نویس کردن

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن موزیک لایت

دانلود فوتیج مخصوص زیر نویس کردن موزیک لایت

Cold Music Highlights Lower Third Stock Video Footage
دانلود استوک فوتیج مخصوص زیر نویس کردن موزیک لایت

دانلود بک گراند موشن ابتدای فیلم قدیمی

دانلود بک گراند موشن ابتدای فیلم قدیمی

16mm Film Header Montage Motion Background
دانلود استوک فوتیج ابتدای فیلم های قدیمی

دانلود استوک فوتیج کروماکی چرخش حلقه فیلم

دانلود استوک فوتیج کروماکی چرخش حلقه فیلم

Scrolling Film Strip 2 Transparent Alpha Channel Loop Motion Background
دانلود بک گراند کروماکی چرخش حلقه فیلم
قابل استفاده در تمام نرم افزار های میکس و مونتاژ

دانلود فوتیج شمارش معکوس بر روی فیلم

دانلود فوتیج شمارش معکوس بر روی فیلم
Universal Film Leader Countdown Motion Background
دانلود استوک فوتیج شمارش معکوس بر روی فیلم

نظرات

محل تعبیه کد ماژول نظرات

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟ [?]

عالی
خوب
متوسط
بد